Nej, Never Closed arbetar inte med försäljning av tobaksvaror. Detta pga. lagar som för närvarande inte tillåter obemannad butiker att bedriva en sådan typ av försäljning.