Den eventuella vinsten baseras på platsen för den hyrda automaten. För att man skall gå med förlust skall det mycket till, i det värsta scenariot förlorar man 1008 kr/mån. Risken är alltså väldigt liten för höga negativa ekonomiska konsekvenser. Vi har i hjälpande syften tagit fram tre exempel på sannolika försäljningsscenarion för varumaskinen, se kalkylerna nedan.