Hur mycket vinst en butik kan generera beror på flertalet faktorer. Inför var uppstart upprättas en etableringsanalys samt en kalkyl baserat på den utvalda geografiska platsen. Ambitionen är att var butik skall vara en vinstdrivande butik, det lyckas vi med genom att noggrant analysera förutsättningarna och därefter utforma en passande strategi.