Vi rekommenderar att varor levereras vid minst ett tillfälle/vecka.