Utöver BankID har vi även stöd för danskt-, norskt- och finskt motsvarande BankID. Saknar du även detta, kan du logga in med hjälp av en SMS-kod. Ytterligare information ang. hur du går tillväga finner du på entrédörren butiken alternativt genom att kontakta oss.