Utöver hyran är det endast en BankID kostnad (0,21 öre/inloggning) och affärssystemet som utgör en löpande kostnad. Affärssystemet är egenutvecklat och vi kan därav erbjuda det till ett extremt lågt pris (runt ca. 1200 kr). Det krävs med andra ord inte alls mycket för att butiken skall gå runt.