Tekniken tillåter en utökad service, en service som gynnar dig som företagare men även kunden. Vid val av en denna variant behöver du inte eliminera vissa element utan du kan till exempel i vanlig ordning bedriva försäljning av tobak under tider då butiken är bemannad. Att addera till ytterligare element i form av att bedriva försäljning under tider då konkurrenter normalt sätt har stängt för dagen möjliggör att du kan agera i stort sett ensam på marknaden under vissa tider. Butiken får fler besökare, omsättningen ökar och butiken genererar mer vinst.