Vid bedrivandet av en obemannad butik är säkerheten avgörande, för kunden och för ägarens bästa. I anslutning till QR-koden finns det information gällande konsekvenserna vid en stöld alternativt annat ansvarslöst agerande kopplat till att butiken påverkas negativt. Kunden som identifierar sig ansvarar över att sitt medtagna sällskap följer samtliga riktlinjer som det innefattar för att butiken skall vara en trygg och trevlig plats. Vid t.ex. en stöld polisanmäles personen, en faktura skickas för de varor som stulits och personen blockeras från att besöka våra obemannade butiker.

I den obemannade butiken finns flertalet kameror placerade som täcker var butiksyta och som kontrolleras noggrant av en extern part i realtid. Det externa övervakningsteamet som vi anlitat får även tillgång till samtliga kvitton där det jämförs med antalet produkter som syns vid betalningstillfället. Detta för att förhindra en vanligt förekommande stöldmetod vid självskanning, att betala för en del av varorna men inte samtliga. Tack vara denna säkerhetsstruktur, kan vi stolt meddela att stölderna idag näst intill är obefintliga.