Tillgänglighet är en viktig faktor för konsumenten, problematiken för många av dagens butiksägare är de höga personalkostnader som det innebär vid generösa öppettider. Vi erbjuder en lösning som både är fördelaktig för kunden och för företagaren.