Vem som helst kan starta upp en butik, det viktiga är inte att utan hur.
Inför uppstart är vi behjälpliga med en kalkyl utefter förutsättningarna som butiken/containern/lokalen har, vi identifierar tillsammans en/två målgrupper samt gör en noggrann konkurrensanalys. När väl allt detta är på plats och vi upplever att det finns goda möjligheter för en lönsam verksamhet, går vi vidare med att bygga butiken. I samband med att butiken byggs avancerar vi vidare i den administrativa processen genom att med hjälp av konkurrensanalysen bestämma ett passande sortiment för den obemannade butiken. Slutligen utformar vi tillsammans en kostnadseffektiv marknadsföringsplan med fokus på det geografiska läget för att direkt kunna få avkastning på investeringen som är gjord. Naturligtvis får du en utbildning i våra interna system samt löpande assistans framåt.